Taneční obor

„Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.“     Ruth Saint Denis

Tanec je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších tradicí na celém světě. Naplňuje a uspokojuje lidskou potřebu po spojení - spojení se svým vnitřkem, s ostatními lidmi, kulturou, přírodou, s léčivými silami....

Cílem tanečního oboru je prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit všestranně rozvíjet žáka po stránce tělesné i duševní spolu s vytvářením vztahu k umění a uměleckým hodnotám.

Taneční výchova rozvíjí pohybové schopnosti dětí, probouzí smysl pro krásu a cítění pohybu ve spojení s hudbou. Prohlubuje duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmově-umělecké činnosti nebo v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu vhodným předpokladem.

V souladu s těmito požadavky rozvíjí taneční obor správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně jeho citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost a komunikaci s kolektivem. Využívá vrozené potřeby vyjadřování se pohybem a cíleně pěstuje kreativitu. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.