O škole

Základní umělecká škola, Týniště nad Orlicí, Tyršovo náměstí 235

Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí poskytuje vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Připravuje žáky pro studium nejen na středních, ale i vysokých školách uměleckého zaměření. Výuku organizuje především pro talentované žáky ze základních škol z Týniště, Albrechtic, Borohrádku, Křivic, Lípy, Rašovic a Žďáru nad Orlicí. Škola zajišťuje výuku od 5 let (přípravné studium), dále podle věku základní studium I. a II. stupně a v hudebním oboru také studium pro dospělé.

V hudebním oboru jsou vyučovány tyto nástroje: housle, violoncello, klavír, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, trombón, baskřídlovka, tuba, kytara, elektrická kytara, basová kytara, bicí, sólový zpěv a sborový zpěv.

Na škole působí dixieland (Black Buřiňos), big bandy a dechový orchestr. Dále komorní soubory různého obsazení (smyčcové, dechové, kytarové, pěvecké).

V roce 2011 začal na škole v rámci výuky tanečního oboru rozvíjet svoji činnost soubor mažoretek Týnky.

Vzhledem k problematice s dojížděním především těch nejmladších dětí byla v roce 2010 zřízena pobočka školy v Borohrádku.

Celková kapacita školy podle zřizovací listiny je 470 žáků.

Kapacita školy nabízí její růst co do velikosti a různorodosti studijních zaměření. Vychází z aktuálního zájmu veřejnosti a zejména mládeže v objevování nových trendů v umění. O tom svědčí nejen úspěšná činnost swingových kapel, ale i nedávný vznik dalších menších uskupení, které se zabývají vedle klasické hudby také multižánrovou hudbou.

ZUŠ Týniště nad Orlicí využívá pro svoji činnost vlastní budovu, která je standardně vybavena hudebními nástroji, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou. Učebna hudební nauky je od školního roku 2010/2011 zmodernizována interaktivní tabulí. Výtvarný obor má k dispozici hrnčířský kruh, grafický lis a keramickou pec.

Všechny učebny, včetně koncertního sálu, jsou plně využity pro výuku. Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, které si mohou žáci, především v začátcích svého působení na škole, bezplatně na určitou dobu zapůjčit. Všichni pedagogové mají volný přístup k internetu, což samozřejmě přispívá ke zkvalitnění výuky.