Hudební obor
Sem vložte podnadpis

Soubory ZUŠ

Hra v souborech a orchestrech je hlavní dominantním rysem výuky v hudebním oboru na základní umělecké škole v Týništi nad Orlicí (více popsáno v podkapitole Charakteristika žáků).

Soubory lze neodborně rozdělit na "jednorázové" a "pravidelné". Jednorázové soubory vznikají a reagují na potřeby prezentace základní umělecké školy na veřejnosti. Mezi "jednorázové" soubory můžeme zařadit dua, tria, kvarteta či kvinteta, která vystupují na akcích pořádaných základní uměleckou školou i okolních vesnic a obcí (Koncert komorních souborů, vernisáže, koncerty v geriatrických centrech, v Klubu důchodců, akce "Vánoce pro ulici", vánoční koncerty, atd.). Do této skupiny patří i seskupení, které vznikají pro "potřeby" soutěží vyhlašovaných MŠMT v komorní hře.

Do skupiny "pravidelných či dlouhodobých" se řadí soubory, které také vznikaly pro potřeby prezentace umělecké školy nebo aby vyplnily požadavky povinnosti komorní hry, v současné době kolektivní hudební praxe, v osnovách výuky. Práce v těchto souborech žáky i pedagogy natolik motivovala a zaujala, že se postupem času z těchto seskupení staly orchestry "stálé", které přináší základní umělecké škole tradice a také i směr vzdělávání žáků v hudebním oboru.ačíná právě zde. Klikněte a můžete začít 

Dechový orchestr

V roce 1966 se narodil jeden z nejstarších, ale také největších a vedle Mladého týnišťského big bandu a dixielandu Black Buřiňos nejúspěšnějších souborů školy - dechový orchestr. Jaroslav Dulíček, Jaroslav Píša a Alois Bidlo - to jsou jména, která stojí za zrozením jednoho z nejdéle činných hudebních souborů na celém území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou. Uplatnění orchestru bylo poplatné době, kdy jeho vystoupení patřilo neodmyslitelně k oslavám 1. máje, na předvolebních schůzích či schůzích různých organizací, v domovech důchodců (Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek nebo Křivice). Po letech menší či větší stagnace, ke které docházelo především díky přirozenému generačnímu procesu (odchody nejstarších žáků na "vrcholu" jejich uměleckého vývoje) a kterou prochází každá kapela pyšnící se názvem "zušková" (v těch letech "lidušková"), se o další nasměrování cesty dechového orchestru starali pánové Jiří Novák nebo Václav Uhlíř.

V roce 1981 nastává ve vedení orchestru změna. Do školy přichází bývalý člen Posádkové hudby Havlíčkův Brod a rodák z nedaleké Chocně Antonín Závodní. Ten se stává novým kapelníkem a zároveň dává dechovému orchestru nový impulz a spolu s Jaroslavem Vošlajerem (příchod do lidové školy umění v Týništi v roce 1983) kolem sebe vytvářejí partu mladých muzikantů, kterým je blízký klenot naší kultury - lidová píseň v úpravě pro dechový orchestr. Orchestr se pravidelně zúčastňuje soutěží orchestrů základních uměleckých škol, kde obsazují v těžké konkurenci orchestrů z Hradecka, Podkrkonoší (zde má dechová hudba obrovské tradice) a dalších líhní dechových muzikantů čelní pozice, tzn. první i druhá místa. Dechový orchestr (podpořený v roce 1987 i příchodem učitele na klarinet Pavlem Plašilem) vystupuje na mnoha veřejných akcích (např. i samostatné koncerty v rámci Mezinárodního dne hudby) a svoji poctivou práci korunuje v roce 2010. V tomto období se sešla v orchestru úctyhodná generace muzikantů, kteří se v pozdějším věku rozhodli věnovat hudbě profesionálně (např. Pavel Zemen, Pavel Plašil - klarinety, Václav Hloušek - trubka, Jan Ptáček - pozoun, Ladislav Lejnar - tuba). V roce 2010 kapela poprvé postoupila do ústředního kola soutěže dechových orchestrů ZUŠ, které se konalo v Letovicích, kde v obrovské konkurenci dechovek z celé České republiky a především Moravy získal krásné 2. místo.

Období od roku 2010 je provázeno kromě pravidelných koncertů v Týništi a blízkém okolí také účastí dechovky na mnoha prestižních festivalech (např. Festival Karla Pšeničného v Přepychách, Fišerův Nový Bydžov, festival dechových hudeb ve Skutči nebo Česenkovy Libčany). Právě na poslední zmíněné akci se nejen s orchestrem, ale i s pedagogickou činností na základní umělecké škole loučil dlouholetý kapelník Antonín Závodní.

V roce 2015 převzal pomyslnou taktovku tohoto orchestru nově příchozí pedagog Jan Pírko a pod jeho vedením orchestr nastoupil na dalšího cestu uměleckého vývoje.

Bigbanďata

Swingový orchestr vznikl v září 2015 ze žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí a plní tak ve školním vzdělávacím programu kolektivní hudební praxi, jenž mají žáci povinnost plnit od 4. ročníku I. stupně.

Za svou krátkou existenci již účinkoval jako host Mladého týnišťského big bandu na novoročním koncertě, kde zahrál swingové standardy a také skladbu z pera Jaromíra Hniličky, který byl vzácným hostem tohoto koncertu. Orchestr vystoupil v rámci 21. a 22. týnišťského swingového festivalu Jardy Marčíka a již ladí formu na ročník nadcházející. V roce 2017 se účastnil Swingového festivalu Jiřího Šlitra.

V tomto školním roce (2016/2017) byla velkou motivací pro celý orchestr účast v krajském kole soutěžní přehlídky pro jazzové soubory v Hradci Králové. Orchestr získal v konkurenci 3 big bandů ve své kategorii 1. místo.

Pro žáky hrající v tomto hudebním tělese se otevřely nové možnosti jejich hudebního uplatnění. Vedle komorních souborů a dechového orchestru jde o další možnost rozšíření jejich hudebního rozhledu a možnost nahlédnutí do swingové a populární hudby.

Nadaným žákům z tohoto orchestru je umožněno působení v Mladém týnišťském big bandu, kde mají možnost uměleckého růst vedle svých "hmatatelných" vzorů.

Dirigentem swingového orchestru Bigbanďata je MgA. Jan Pírko. 

Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr má na základní umělecké škole v Týništi nad Orlicí dlouholetou tradici. Jako každý soubor se potýkal během vývoje s generační obměnou. V letošním školním roce se orchestr rozrostl na 22 členů. V souboru hrají žáci základního studia I. a II. stupně ve hře na housle, violoncello a klavír. Orchestr nese název Komořinka a vede ho paní učitelka Jana Kupková. Pravidelně seskupení vystupuje na Koncertě komorních souborů, vánočních koncertech v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí, na akci s názvem "Vánoce pro ulici" a v komornějším seskupení na Žákovských koncertech.

K veřejným vystoupením orchestr vybírá díla světových skladatelů (W.A. Mozart - Menuet, D. Scarlatti - Salve Puerule, J. Haydn - Variace, aj.), ale například i úpravy různých žánrů - populární filmové melodie (L. Cohen - Hallelujah, K. Badelt, Piráti z Karibiku, J. Williams - Harry Potter).

Folklórní soubor

Folklórní soubor základní umělecké školy Týniště nad Orlicí byl založen v probíhajícím školním roce[1] jako výraz radosti z lidové tvorby a z lásky k lidové tradici. Stojí na svém počátku a v rámci Koncertu komorních orchestrů v dubnu 2017 vystoupil soubor poprvé. Je tvořen lidovými nástroji, jako jsou například housle, klarinet, viola, kontrabas a další.

K folklóru neodmyslitelně patří i zpěv, proto je samozřejmostí spolupráce s pěveckým sborem "Týník". 

Soubor nabízí jiný pohled na lidovou tvorbu a lidové písně a seznamuje žáky i posluchače s českým folkórem.

Folklorní soubor pod vedením Davida Langáška, Dis. navazuje na dlouholeté tradice souboru se stejným zaměřením pod vedením bývalého ředitele ZUŠ Mgr. Jiřího Nováka.


Mladý týnišťský big band, z.s.

více info na www.mtbb.cz

dixieland Black Buřiňos

více info na  www.blackburinos.cz