Literárně-dramatický obor

 „Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“    Josef Kajetán Tyl

A: "Literárně dramatický obor? Tam se čtou knížky s vážným...jakože...dramatickým dějem? A
není to nuda?"

B: "Tak to rozhodně NE!"

Dramatický obor není nijak dramatický, drastický a dokonce ani drásající. Právě naopak! Je plný her a aktivit, které z žáků naší školy vychovávají otevřené a vnímavé osobnosti. Žáci se učí ovládat dramatické techniky, které mohou využít nejen v umělecké sféře, ale i v běžném životě. Pomocí dramatických metod a technik, skrývající v sobě například hru v roli, hru s loutkou či rekvizitou, pantomimu nebo přednes, si žáci zdokonalují komunikační a sociální dovednosti, kultivují svůj projev a v neposlední řadě stále rozvíjejí a podporují svoji fantazii a obrazotvornost. Literárně dramatický obor je hravý a veselý způsob jak vychovávat nejen mladé herce, tvůrce a milovníky divadelního odvětví, ale i citlivé a vnímavé diváky. Základní pilíře divadelní a dramatické práce:

KOMUNIKACE - V sobě neskrývá jen jednání slovem, hlasem nebo pohybem těla, ale zahrnuje
i naslouchání druhému, správné vyjadřování, vedení dialogu (verbálně i nonverbálně), poskytování zpětné vazby apod.
KOOPERACE - Hodiny probíhají ve skupinách a žáci jsou zvyklí spolupracovat a podporovat se navzájem.
KONCENTRACE - Pro každou společnou práci je důležitá koncentrace. Bez přející pozornosti vůči sobě nebo ostatním se divadlo dělat nedá. Je zapotřebí rychlých reakcí a přehledu, co se kolem děje.
KREATIVITA - Jeden z největších motorů dramatické tvorby. Objevování a tvoření něčeho nového. Vznik těchto "novinek" mimo jiné provází i fantazie, inspirace, intuice a potřeba seberealizace.
IMPROVIZOVAT - Propojení všech výše uvedeným bodů v jeden celek, který jedná TEĎ, TADY a TREFNĚ.

Divadelní soubor "Nedochvilní"

V dramatickém oboru působí několik samostatných skupin, které jsou rozděleny podle přibližného věku a schopností žáků.
V roce 2017 se zformovala divadelní skupina z nejstarších žáků pod názvem Nedochvilní. Stali se tak prvním divadelním souborem naší školy, který uvedl svoje celovečerní představení s názvem Prostě čokoláda, které odpremiérovali v červnu téhož roku. Soubor společně funguje v rámci dramatického oboru již několik let, avšak jejich chuť posunout se dále a věnovat se divadlu jako takovému, byla natolik silná, že se rozhodli založit soubor a tvořit plnohodnotná představení. Mladí herci plánují uvést další hru a rádi by se zapojili do dalších divadelních aktivit. Řada z nich jsou talentovaní herci, tvůrci a začínající režiséři. V průběhu let se z nich stali svědomití nadšenci divadla.