Pedagogický sbor
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti."     Jan Amos Komenský

Mgr. Pavel Plašil - ředitel ZUŠ

David Langášek, DiS.

Mgr. Tereza Myšáková - zástupce 

Milena Krystufová

Mgr. Martina Kumpoštová

Václav Hloušek

oddělení dechových dřevěných nástrojů

hudební obor


Barbora Vošlajerová, DiS. - mateřská dovolená


Lýdia Cablková

Mgr. Tereza Myšáková 

pěvecké oddělení

hudební obor

Filip Kolář

oddělení bicích nástrojů

hudební obor

Lýdia Cablková

Mgr. Tereza Myšáková

Hudební nauka

hudební obor