Dokumenty

Rozpočet pro rok 2024 


Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2025 a 2026


Rozpočet pro rok 2023


Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2024 a 2025


Návrh rozpočtu 2024


Návrh rozpočtu 2025-2026


ŠVP ZUŠ Týniště nad Orlicí

Od 1. září 2012 mají základní umělecké školy v České republice povinnost zahájit výuku v přípravných odděleních a prvních ročnících I. a II. stupně podle svých vlastních školních vzdělávacích programů.

ŠVP je dostupné v kanceláři ZUŠ.


Školní řád ZUŠ


STARÉ - Učební plány pro základní umělecké školy


Vyhláška o ZUŠ


GDPR

ODHLÁŠENÍ ŽÁKA ZE STUDIA V ZUŠ

Ukončit předčasně studium na základní umělecké škole je možné jen na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
Pokud by k této situaci v konkrétním případě přece jen došlo, uvádíme zde způsob, jak správně postupovat:
- Nejprve své rozhodnutí konzultujte s učitelem hlavního oboru žáka

- Poté požádejte v kanceláři školy o vytištění Odhlášky ze studia na Základní umělecké škole v Týništi nad Orlicí

- Odhlášku podepište a předejte vyučujícímu hlavního oboru

(Doufáme, že pokud k tomuto rozhodnutí přece jen dospějete, učiníte ho po zralé úvaze a s ohledem na skutečné potřeby Vašeho dítěte, neovlivněni jeho chvilkovými rozmary - zodpovědnost za jeho rozvoj a výchovu má totiž určitě větší hodnotu...)