Odloučené pracoviště

Borohrádek

Odloučené pracoviště Základní umělecké školy, Týniště nad Orlicí, Tyršovo náměstí 235 vzniklo ve školním roce 2010/2011 na Základní škole TGM Borohrádek. Vzniklo z podnětu problematiky dojíždění mladších žáků do budovy základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí.

Výuka na pobočce probíhá ve středu a čtvrtek v učebnách Základní školy TGM Borohrádek, která se základní uměleckou školou spolupracuje a její aktivity podporuje stejně jako město Borohrádek.

Výuka zde probíhá pouze v hudebním oboru ve studijních zaměření - klavír a sólový zpěv. Souběžně s výukou hudebních nástrojů žáci navštěvují na hlavním pracovišti v Týništi nad Orlicí i hodiny hudební nauky.

Žáci každoročně vystupují na Adventním koncertě v sále městského kina v Borohrádku a během školního roku vystupují na pravidelných Žákovských koncertech v budově základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí.