Výuka v ZUŠ od 25. 5. 2020

25.05.2020

VÝUKA V HUDEBNÍM OBORU OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

navštěvující hudební obor, jak jistě víte, od 11. 5. probíhá v ZUŠ v hudebním oboru výuka pouze individuální. V našem prvním emailu bylo avizováno, že od 25. 5. 2020 by se mohli zpřístupnit i kolektivní předměty v rámci hudebního oboru. Vzhledem k situaci a organizaci výuky v základní škole v Týništi nad Orlicí jsme byli nuceni naše rozhodnutí ohledně hudební nauky upravit. Rozpis ostatních kolektivů viz níže.

Od 25. 5. května 2020

Hudební nauky - Lýdia Cablková, Mgr. Tereza Myšáková - se již do 30. 6. neotevřou - výuka bude probíhat distančně a forma hodnocení bude oznámena pedagogem

Sborový zpěv - Lýdia Cablková - probíhá dle rozvrhu - Hlásek - pondělí 14.00 - 14.45 hod. Týník - pondělí 14.50 - 15.35 hod.

Komorní zpěv - Lýdia Cablková - probíhá dle rozvrhu - pátek 15.40 - 16.25 hod.

Dechový orchestr - probíhat do 30. 6. 2020 se již neuskuteční

Swingový orchestr Bigbanďata bude probíhat takto:

Trumpety a pozouny: středa od 16.45 - 17.55 hod.

Saxofony, bicí, klavír, kytara: středa od 18.00 - 19.10 hod.

Smyčcový orchestr - Mgr. Kateřina Oždianová probíhá dle rozvrhu - úterý 17.20 - 18.05 hod.

Fólklórní soubor - David Langášek, DiS. probíhá dle rozvrhu - úterý 18.15 - 19.00 hod. (bez zpěvu)

Kytarový soubor - Jaroslav Čížek - probíhá dle rozvrhu - pondělí 16.30 - 17.15 hod.

FleKy - Slávek Klecandr - probíhá dle rozvrhu - úterý 18.15 - 19.00 hod.

Nástrojový seminář - Filip Kolář - probíhá dle rozvrhu - úterý 18.00 -19.30 hod. v budově Kulturního domu!!!

Klavírní praxe - Mgr. Karel Koldinský - probíhá dle rozvrhu - čtvrtek 16.35 - 17.20 hod.

Žesťový soubor - Jaroslav Vošlajer - probíhá dle rozvrhu - čtvrtek 17.25 - 18.35 hod.

Hudební praxe - Bc. Marco Pascucci - probíhá dle domluvy ze začátku školního roku

Všichni žáci vždy čekají před budovou školy nebo v prostoru zahrady, kde si je pedagog vyzvedne. Je nutné čekat na danou hodinu vždy minimálně 5 minut před výukou.


Děkujeme za vstřícnost


Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ