Výuka v ZUŠ od 25. 11. 2020

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče,

jak už jistě víte, od středy 25. listopadu dochází k návratu vašich dětí k prezenční výuce do naší školy. Jsme rádi, že znovu ožije budova přítomností vašich dětí, které nám moc chyběly. Doufáme, že tento čas vydrží co nejdéle, naopak, doufáme, že už brzy se rozvolní situace takovým způsobem, aby do naší školy našli cestu i žáci kolektivních předmětů (za předpokladu nastavení stupně podmínek stanovených protiepidemickým systémem PES a se svolením příslušných ministrů).


Doufáme, že do konce tohoto týdne představí zainteresovaní ministři plán na další období, který se bude věnovat také oblasti školství. Předpokládáme dvě varianty:a) níže popsaná výuka v naší škole pokračuje v období od 30.11.b) rozvolnění počtu žáků v kolektivním vyučování 

  HUDEBNÍ OBOR

Individuální nástrojová a pěvecká výuka - prezenčně dle rozvrhu nebo po domluvě s pedagogem.

Hudební nauka - distančně, pedagogové příslušných ročníků vás kontaktují.

Komorní hra, soubory, orchestry - individuální konzultace dle domluvy s pedagogem. 

VÝTVARNÝ OBOR

Výuka bude probíhat distančně a zároveň budou individuální konzultace dle domluvy s pedagogy. 

TANEČNÍ OBOR

Pedagogové příslušných tanečních skupin vás kontaktují. 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Pedagog příslušných skupin vás kontaktuje. 

V případě dalších uvolnění a změně v režimu výuky Vás budeme včas informovat.
Prosíme o maximální dodržování nastavených hygienických pravidel - používání roušek ve všech vnitřních prostorách, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Pedagog dle manuálu v rámci výuky vyhodnotí použití roušky při výuce. Pedagog nosí roušku po celou dobu výuky. Do školy je povolen vstup pouze žákům.


Pro vaše děti je už nyní připravena budova (ve slavnostním předvánočním hávu), která odpovídá nařízení vlády o hygienických pravidlech.


Děkuji všem, že se distanční výuka stala součástí vzdělávání a my jsme mohli všichni společně překlenout toto období. Stejně tak mé poděkování patří za to, že každý si našel cestu, jak distanční výuku uskutečnit, i když je mi jasné, že to bylo mnohdy doprovázeno ať už menšími, nebo většími problémy.

Přesto věřte, že náš kolektiv se již na vaše děti těší a je připravený se jejich uměleckému vzdělávání znovu plně věnovat v prezenční výuce.


Mgr. Pavel Plašil

ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí


Zasíláme odkazy z projektů školy v době uzavření:
Bigbanďata - křest CD a 5 let kapely
https://youtu.be/...uik

Zahradní galerie - výtvarného oboruhttps://youtu.be/...9AI

Cyklus - Cvičíme se ZUŠ - 1. - 3. díl
https://youtu.be/...3kI
https://youtu.be/...Vt8
https://youtu.be/...-JA