Výuka v ZUŠ od 11. 5. 2020

11.05.2020

Pokyny a opatření k obnovení výuky v ZUŠ od 11. 5. 2020

Vážení rodiče a žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR o uvolňování opatření proti šíření viru Covid-19 bude
od 11. května 2020 opět umožněna výuka v ZUŠ. Půjde o výuku všech oborů, individuální formou či ve skupinách maximálně 15 žáků při dodržení hygienických pravidel a opatření.

ZÁSADY URČENÉ ŽÁKŮM A RODIČŮM

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do ZUŠ jde žák zdravý, bez teploty a dalších příznaků nemoci, žádný člen společné domácnosti nemá nařízenou karanténu.
 • Výuka probíhá dle pravidelného rozvrhu, vstup do školy je žákům povolen maximálně
  5 minut před i po výuce, pokud žák přijde do ZUŠ dříve, je pro čas "čekání" vymezen prostor zahrady školy (prostor se zastřešením + lavice, židle...). Snažíme
  se tímto krokem omezit shromaždování a pohyb žáků přímo v budově školy.
 • V celé budově ZUŠ jsou rozmístěny mýdla, dezinfekční gely a papírové utěrky vzhledem k dodržování hygienický pravidel a opatření.

ŽÁK JE POVINEN DODRŽOVAT STANOVENÁ PRAVIDLA:

 • Při vstupu do školy, na chodbách i ve společných prostorách používá žák vlastní roušku nebo štít, kterými jsou zakryta ústa a nos. Každý žák musí mít s sebou sáček na uložení roušky. V průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani učitelé roušku nosit, pokud je zachován odstup 1,5 metru. Pokud je odstup menší, musí se roušky nosit i v učebně. U specifických aktivit (tanec, divadlo, výtvarná výchova) přizpůsobí obsah a formy vzdělávání pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Žáci se v prostorách ZUŠ neshlukují, dodržují dostatečné odstupy od ostatních.
 • V hudebním oboru: žák při příchodu do školy dojde přímo ke třídě s pedagogem (který si ho před budovou školy nebo v prostoru zahrady vyzvedne), až ve třídě si odloží veškeré věci (boty, bundy, atd.); žák poté bude vyzván k dezinfekci rukou.
 • Ve výtvarném oboru: žáci využijí samostatný vchod ze zahrady, uloží si veškeré věci v šatně, která je pro tento obor SAMOSTATNÁ; žáci si přinesou batoh (vlastní menší ručník, svačinu, pití, přezůvky); žák poté bude vyzván k dezinfekci rukou; žáci budou při výuce používat mikrotenové jednorázové rukavice (námi dodané) s ohledem na možnost použití veškerých výtvarných potřeb.
 • V tanečním oboru: žáci vyčkají před budovou nebo v prostoru zahrady na výzvu pedagoga tanečního oboru, který je zavede do taneční šatny; žáci se zují před taneční šatnou, uloží boty na určené místo v šatně, převlečou se, vše provádí v roušce mimo dětí do 7 let (tak jak umožnilo ministerstvo); žáci budou vyzváni k dezinfekci rukou.
 • V literárně-dramatickém oboru: žáci vyčkají před budovou nebo v prostoru zahrady
  na výzvu pedagoga, ten je obeznámí o místě převlékání; žáci budou vyzváni k dezinfekci rukou

Při prvním vstupu do budovy je nutné přinést podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, navštěvuje-li žák více oborů, stačí pouze JEDNO vyplněné prohlášení. Pokud čestné prohlášení žák neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý den probíhá důkladná dezinfekce školy s důrazem na místa dotyku rukou. Po každé vyučovací hodině budou učebny vyvětrány a místa dotyku rukou pedagogem očištěna.

Stejně jako v základních školách je i v ZUŠ osobní přítomnost žáků ve vyučování nepovinná. Žáci, jejichž zákonní zástupci se rozhodnou nevyužít této možnosti, tak budou
i nadále vyučováni distančním způsobem. Rozhodnete-li se v průběhu dalších týdnů (vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace) pro přechod z distanční výuky na výuku "fyzickou", kontaktujte pedagoga předmětu.

Těšíme na vás!

ZUŠ Týniště nad Orlicí