VÝSLEDY PŘIJÍMACÍCH A TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

28.06.2024

Číslo - pod kterým je uchazeč evidován, je variabilní symbol z online přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení zašleme i individuálně každému zákonnému zástupci na jeho uvedený email. Email bude obsahovat i základní informace k organizaci začátku školního roku 2024/2025.

Z důvodu většího zájmu o studium na naší škole jsme, bohužel, nemohli přijmout všechny přihlášené uchazeče. Pokud se během prázdnin či začátku školního roku uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu v počtu zaslaných online přihlášek. Bohužel má naše škola již naplněnou kapacitu 470 žáků.

Prosíme všechny zákonné zástupce, jenž jsou jejich děti přijatí a nechtějí nastoupit, aby nás obratem s touto informací kontaktovali na email zustyniste@seznam.cz, abychom místo mohli nabídnout uchazečům nepřijatým z kapacitních důvodů. 

Přihláška je závazný dokument.

Děkujeme

ZUŠka