Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro nový školní rok 2020/2021

01.07.2020

Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro nový školní rok 2020/2021 v Základní umělecké škole Týniště nad Orlicí:

Hudební obor: Přijetí uchazečů bylo zasláno emailem zákonnému zástupci

Tanečně-pohybově-rytmická výuk pro děti z MŠ: Přijati všichni uchazeči 

Taneční obor: Přijati všichni uchazeči

Výtvarný obor: Přijati všichni uchazeči

Literárně-dramatický obor: Přijati všichni uchazeči

Přijatí žáci na individuální výuku se dostaví v pondělí 1. září 2020 ve 13. hodin do budovy Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí. Podrobný rozpis rozdělení k jednotlivým pedagogům bude vyvěšeno na informační tabuli v budově školy.

Předběžný rozvrh kolektivních předmětů bude zaslán v posledním týdnu srpna v sounáležitosti s manuálem MŠMT a také s rozvrhy základních škol.