Úspěchy našich žáků na soutěžích

16.03.2023

V pondělí 13. března byla naše škola pořadatelem krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů. Soutěže, která probíhala v sále Kulturního domu a měla své zázemí v budově ZUŠ, se zúčastnilo 30 souborů z celého Královéhradeckého kraje. Naši školu reprezentovalo 5 ansámblů, které si vedly v nabité konkurenci velmi zdatně. Soubory - klarinetové trio ve složení Adéla Štěrbová, Anna Andrlíková a Helena Tošovská (pedagog D. Langášek) a klarinetový kvartet - Vojtěch Ernst, Jiří Hugo Boček, Eliška Koldinská a Pavel Blažek (P. Plašil) obsadily ve své věkové kategorii 1. místa a postoupily do ústředního kola soutěže, které se bude konat v Liberci v temínu od 20. – 24.3. 2023.

2. místo získalo klarinetové trio ve složení Jolana Dlabalová, Natálie Čtvrtečková a Klára Orságová (P. Plašil), 3. místo flétnové trio – Karolína Vašatová, Nela Peremská a Kamila Prokešová (B. Vošlajerová). Čestné uznání patří dechovému triu – Adam Koubský, Kateřina Bezrouková a Veronika Horáková (D. Langášek).

Velké a vřelé slovo děkuji je zapotřebí vyslovit i všem mým kolegům, kteří se podíleli na naprosto bezchybné organizaci celého soutěžního dne. Nejen organizace, ale i kulturní prostředí naší školy a kulturního domu byly zmiňovány při závěrečné řeči jak předsedou soutěžní poroty, tak i samotnými účastníky soutěže. I proto my, organizátoři, máme z času, stráveného s mladými muzikanty, příjemný a ničím hmotným nenahraditelný pocit.

V úterý 14. března se konalo v Trutnově krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou žesťových dechových nástrojů. Naši školu reprezentoval žesťový sextet ve složení David Vašata, Karolína Mylerová, Tomáš Hemelík, Miroslav Máslo, Tomáš Prokop, Robin Švagr (V. Hloušek) a ve své věkové kategorii obsadil 1. místo a postoupil také do ústředního kola soutěže.

O den později, ve středu 15. března, proběhlo krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře souborů zobcových fléten, tentokrát v Jaroměři. Naše škola do tohoto klání vyslala dva soubory, Duo zobcových fléten Aneta Hejnová a Barbora Vacková (T. Myšáková) se umístilo ve své věkové kategorii na 2. místě, Trio Nela Kapuciánová, Elena Schmidová a Jaroslav Bahník (B. Vošlajerová, K. Koldinský) obsadilo 3. místo.

Všem zúčastněným souborům a jejich pedagogům patří velké uznání a dík za práci, která je neodmyslitelnou součástí předváděných výkonů. Těm, kteří si svým výkonem řekli o postup do ústředního kola, moc gratuluji a přeji hodně štěstí a především radosti v poslední části soutěže v Liberci.

Pavel Plašil, ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí