Úspěch na soutěži v Liberci

30.04.2019

Ve dnech 26. - 28. dubna se konalo v Liberci Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Soutěže se zúčastnil také žesťový soubor z naší školy ve složení Bohumil Ptáček, Tomáš Vašata, David Vašata, Kamil Krištof, Miroslav Máslo a Robin Švagr. Ve své kategorii obsadili žesťaři krásné druhé místo a tím navázali na předchozí úspěchy žáků dechového oddělení naší školy v této soutěži.

Velký dík za umělecký vývoj těchto muzikantů patří jejich učiteli, panu Jaroslavu Vošlajerovi.

Blahopřejeme!!!!!!!!