Tvorba rozvrhu na školní rok 2018/2019

30.07.2018

Tvorba rozvrhu na školní rok 2018/2019

Současní i nově přijatí žáci se dostaví v pondělí 3. září 2018 ve 13. hodindo budovy Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí k domluvě rozvrhů s jednotlivými pedagogy.

Podrobný rozpis rozdělení, nověpřijatých žáků či žáků přestupujících na jiný nástroj, k jednotlivým pedagogům bude vyvěšen 3. září na informační tabuli v budově školy.

Volná místo do těchto oborů:

Literárně-dramatický obor

- pouze do přípravného studia (MŠ a 1. třída ZŠ)

Taneční obor

Výtvarný obor

Mgr. Pavel Plašil