Soutěžní březen

18.03.2022

V měsíci březnu se naši žáci společně s pedagogy zapojili do " umělecky soutěžního" klání. Každý rok vyhlašuje MŠMT společně Spolkem Umělecké rady základních uměleckých škol soutěže a přehlídky pro nástroje či soubory z hudebního oboru i kolektivní obory.

V letošním školním roce se naší školy týkala tato odvětví: sólový zpěv, hra na dechové dřevěné a žesťové nástroje a taneční obor.

Po "covidové pauze" naše škola měla možnost uspořádat Okresní kola pro dechové dřevěné a žesťové nástroje, jsme moc rádi, že k nám zavítali žáci a pedagogové ze čtyř různých uměleckých škol z okresu Rychnov nad Kněžnou a my jim mohli ukázat nové prostory budovy ZUŠ.

Soutěže a přehlídky mají svůj systém, některé školy začínají již od školních kol, většinou se ale začíná soutěžním kláním v rámci okresu, následně porota pošle soutěžící do krajských kol a úplně tím TOP je kolo ústřední. Chtěli bychom poděkovat porotám, které nemají vůbec jednoduchou úlohu, jelikož úroveň muzikálnosti žáků jde směrem nahoru a výkony všech soutěžících z okresních kol jsou na velmi zdařilé úrovni.

Ale vraťme se zpět k našim žákům... Všem žákům, ať se umístili na prvním či druhém místě, ať postupují či nikoli, moc gratulujeme. Po dvou letech střídání prezenční a distanční výuky jsou to úžasné a obdivuhodné úspěchy. Byly to chvíle společných a někdy i nových zážitků a společných setkání i mezi pedagogy. Žákům i pedagogům to přináší nové zkušenosti a poznatky, seznamují se s úrovní hry na jiných uměleckých školách. A hlavně jsou žáci součástí kulturního života města Týniště nad Orlicí, reprezentují nejen sebe, školu ale i město.

Velké díky patří korepetitorům, kteří v letošním roce mají opravdu plné ruce práce - Mgr. Karel Koldinský, Bc. Parco Pascucci a Bc. Tereza Zemanová, DiS.

Hodně chutě a energie posíláme pro krajská kola. Děkujeme všem!

Okresní kolo v sólovém zpěvu - pedagog L. Cablková

Tereza Heroldová -1. místo postup do krajského kola

Nela Schmidová -1. místo postup do krajského kola

Tereza Daňková -1. místo postup do krajského kola

Milan Bělka - 1. místo


Okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu - pedagog T. Myšáková

Barbora Vacková - 1. místo postup do krajského kola


Okresní kolo ve hře na dřevěné dechové nástroje

Příčná flétna - pedagog B. Vošlajerová

Karolína Vašatová - 1. místo postup do krajského kola

Nela Peremská - 2. místo


Klarinety - pedagog P. Plašil

Jolana Dlabalová -1. místo postup do krajského kola

Vojtěch Ernst -1. místo postup do krajského kola

Jiří Hugo Boček -1. místo postup do krajského kola

Eliška Koldinská -1. místo postup do krajského kola


Klarinety - pedagog D. Langášek

Vojtěch Hemelík -2. místo

Adam Koubský - 2. místo

Pavel Blažek -1. místo postup do krajského kola

Martina Kerhartová -1. místo postup do krajského kola


Saxofony - pedagog P. Plašil

Eva Ullwerová -1. místo postup do krajského kola


Saxofony - pedagog D. Langášek

Zdena Peremská -1. místo postup do krajského kola

Milan Bělka -2. místo


Saxofony - pedagog M. Procházková

Veronika Vodová - 2. místo


Okresní kolo ve hře na žesťové dechové nástroje

Trumpety - pedagog V. Hloušek

Václav Lukáč - 1. místo s postupem do krajského kola

Martin Kuchyňa - 1. místo s postupem do krajského kola

Tomáš Vašata - 1. místo s postupem do krajského kola

Karolína Mylerová - 1. místo s postupem do krajského kola

Ondřej Voda - 1. místo

Roman Štancl - 1. místo

Tomáš Hemelík - 2. místo


Trumpety - pedagog T. Vašata

Jakub Prokop - 1. místo s postupem do krajského kola

Václav Procházka - 2. místo


Trumpety - pedagog J. Pírko

Martin Pírko - 2. místo

Hloušek Tomáš - 2. místo

Jiří Vojtěch - 2. místo


Trombony - pedagog J. Pírko

Marie Pírková - 1. místo s postupem do krajského kola

Martin Vosáhlo - 1. místo s postupem do krajského kola

Miroslav Máslo - 1. místo s postupem do krajského kola

Kamil Krištof - 1. místo s postupem do krajského kola

Vojtěch Krištof - 1. místo

Tomáš Prokop - 1. místo


Tuba - pedagog J. Ptáček

Robin Švagr - 1. místo s postupem do krajského kola


Zvláštní ceny poroty:

Mgr. Karlu Koldinskému za vynikající klavírní spolupráci

Mgr. Pavlu Plašilovi za vynikající pedagogickou práci

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ HRY NA KLARINET - Ernst Vojtěch

ZA PROVEDENÍ SKLADBY BENÁTSKÝ KARNEVAL - Vašata Tomáš

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VE HŘE NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE - Krištof Kamil


Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru

zlaté pásmo a postup do krajského kola:

Soubor TO ZUŠ Týniště nad Orlicí (Kolářová, Kolářová, Polová, Rosová, Brátová, Drozdíková, Deďuchinová, Köhlerová, Kovářová) - pedagog V. Jurášková, V. Habrová

Duet TO ZUŠ Týniště nad Orlicí (Kolářová, Polová) - pedagog V. Jurášková

zlaté pásmo:

jednotlivci - Köhlerová Johana - pedagog V. Jurášková

Zvláštní ceny poroty:

za práci s dynamikou a impulsem - Soubor TO ZUŠ Týniště nad Orlicí 

za kontaktní práci - Duet TO ZUŠ Týniště nad Orlicí 

za vnitřní prožitek tance - Köhlerová Johana