Výsledky přijímacích a talentových zkoušek pro školní rok 2022/2023

20.06.2022

Číslo pod kterým je dítě evidováno, je variabilní symbol z online přihlášky.


Přijímací řízení - výtvarný obor

  • přijati všichni přihlášení žáci

Přijímací řízení - literárně-dramatický obor

  • přijati všichni přihlášení žáci

Přijímací řízení - taneční obor

Přijati: 1620949, 1518737, 1570954, 1545401, 1632059, 1625393, 1579842

Nepřijata: 1577620 - nevykonána přijímací a talentová zkouška

Nepřijata: 1578731 - nevykonána přijímací a talentová zkouška


Přijímací řízení - tanečně-rytmicko-pohybový předmět

Přijati: 1615394, 1553178, 1563177, 1617616, 1618727, 1612061, 1624282

V řešení: 1565399

Nepřijata: 1637614 - nevykonána přijímací a talentová zkouška 

Nepřijat: 1572065 - nevykonána přijímací a talentová zkouška

Nepřijat: 1605395 - nevykonána přijímací a talentová zkouška 


Přijímací řízení - hudební obor

Zobcová flétna

  • přijati všichni přihlášení žáci

Kytara

Přijati: 1517626, 1586508

Nepřijata: 1546512 


Sólový zpěv

Přijati:  1519848, 1600951, 1604284, 1544290, 1530958

Nepřijata: 1547623  


Sborový zpěv

Nepřijati: 1596507, 1630948, 1633170


Housle

  • přijati všichni přihlášení žáci

Violoncello

  • přijati všichni přihlášení žáci

Klavír

Přijati:  1636503, 1534291, 1567621, 1639836, 1603173, 1587619, 1564288, 1610950, 1549845, 1557622

Nepřijati: 1529847, 1536513, 1538735, 1543179, 1584286, 1585397, 1619838, 1626504 - z kapacitních důvodů - tento stav se může změnit a budeme vás kontaktovat


Bicí

  • uchazeč nevykonal přijímací a talentovou zkoušku