Organizace výuky od pondělí 12. 10. do úterý 13. 10. 2020

12.10.2020

Vážení rodiče a žáci,


zasílám stanovisko ZUŠ Týniště nad Orlicí k nové situaci od pondělí 12. 10. 2020 - 23. 10. 2020.


Individuální výuka v hudebním oboru je v ZUŠ prezenční. To znamená 1 žák a 1 učitel - v případě společné hodiny dvou žáků (kytara, zobcová flétna, zpěv, klavír) přijdou žáci na danou hodinu v rozvrhu společně. O organizaci výuky se postará pedagog daného předmětu.


Kolektivní předměty se vyučují distančně.

Hudební nauky - učí se distančně - pedagogové se samostatně dohodnou na spolupráci

Sborový zpěv - neučí se ani distančně - jedná se o nepovinný předmět

Kytarové soubory, folklórní soubor, "komořiny", žesťový soubor, komorní zpěv, houslový orchestr - neučí se ani distančně - pedagogové se samostatně dohodnou na jiné formě spolupráce

Dechový orchestr - pedagogové zašlou audio materiál vzhledem ke zlepšení frázování

Swingový orchestr - pedagogové vyzvou žáky k zaslání audio materiálu vzhledem k sebereflexi

LDO, TO, VO - pedagogové si zajistí samostatně komunikaci s rodiči

MŠMT vyhlásilo nový termín podzimních prázdnin, který je platný i pro ZUŠ - 26. - 30. 10. 2020 bude ZUŠ uzavřena.

Jsme optimisté a věříme, že distanční výuka u některých předmětů a oborů bude pouze na 14 dní a listopad se pro nás stane měsícem naděje.

Děkujeme vám za zachování přízně a pocitu, že i nadále má naše práce smysl.

Mgr. Pavel Plašil

ředitel ZUŠ