Informace k novému školnímu roku 2021-2022

15.09.2021

Vážení rodiče a žáci,

jsem moc rád, že vám dnes mohu odeslat email s následující zprávou, že za tři dny od neoficiálního předání, jsme školu připravili tak, aby od zítra (pondělí 6. září) se mohly otevřít "staré vchodové dveře" do nového prostředí a nového školního roku 2021/2022.

Jelikož stavební firma má ještě celé září na "dodělávky", které nemají vliv na chod školy, budou se některé drobnosti ladit již za chodu, a proto prosíme o vstřícnost a pochopení, že nástup nebude tak hladký.

S rekonstrukcí samozřejmě vznikly i "novinky" vzhledem k provozu školy pro žáky i zákonné zástupce.

Vznikne nová forma otvírání budovy školy pro žáky - otevírat si budou sami pomocí čipů, čip využijí u hlavního vchodu (pokud bude uzavřen) a následně po vstupu do budovy jsou nově vybudované dvě šatny, které jsou také opatřeny otevřením na čipy (je úplně jedno, zda si žák vybere pravou či levou šatnu). O samotné předávce čipů vás budeme informovat v okamžiku, kdy budou čipy připraveny k použití. Každý čip bude na jméno a bude nutné převzetí čipu podepsat. Ztráta čipu musí být okamžitě nahlášena (vzhledem k bezpečnosti) a následně bude muset být žákem zakoupen čip nový. Žáky samozřejmě pedagog s využitím čipů následně seznámí.

Vznikly prostory nových šaten. V šatnách je povinné přezouvání pro všechny žáky i pedagogy, v tomto prostoru jsou věšáky na bundy a prozatímní dřevěné botníky na boty. Poprosíme, aby si každý žák povinně nosil přezůvky, pokud nebude mít přezůvky, musí se po budově pohybovat bos. Tašky, aktovky si žáci odnesou do prostor učeben. Vznikne tím pro nás prostor čistých chodeb, kde se nikdo nebudeme pohybovat ve venkovní obuvi. Přezůvky je možné v ZUŠ ponechávat.

Rekonstrukcí vznikly i nové prostory učeben, se kterými žáky seznámíme během prvních vyučovacích hodin, ale pozor vznikl i prostor - "čekárna", kde je možné počkat před začátkem hodiny, pokud žák čeká v ZUŠ delší dobu na výuku či po výuce (mluvíme o čekání delší než třeba 30 minut, v kratším intervalu je jinak možné čekat v tichosti na chodbách). Čekárna je vybavena stoly na psaní, budou k dispozici časopisy a knížky, možnosti ke kreslení - využít mohou tuto místnost pro domácí úkoly ze ZŠ či jen k čekání, ale i zde je nutné dodržovat bezpečnost či klid.

Třetí osoba (zákonní zástupci, čekající na žáka atd.) bude mít přístup pouze do vchodu před prostory šaten, bude-li chtít za ekonomem, ředitelem, čí zástupcem ředitele, bude nutné si zazvonit uvnitř a daná osoba přijde či danou osobu pustí do kanceláře. Pokud je to možné, prosíme, nechoďte se žáky do šaten, tento prostor je vyhrazen pouze pro žáky a pedagogy.

A jak to bude vypadat první týden od pondělí 6. září:

  • DO ZUŠ není potřeba prohlášení o bezinfekčnosti vzhledem k testování, jen v prostorách chodby si žák nasadí respirátor či roušku, ve třídě si ji sundá.
  • Před každou první hodinou žák počká v prostoru před školou či před Kulturním domem, jelikož čipy stále nejsou v provozu. Pedagog si žáka vyzvedne a zavede do šatny a následně do učeben.
  • Taneční obor se první týden bude vyučovat ještě v prostorách Kulturního domu - žáci čekají u schodů do divadla, kde si pedagog skupinku vyzvedne.
  • Tento týden ještě není úplně zpřístupněna čekárna, ale jsme schopni se o žáky postarat, pokud bude přívětivé počasí mohou využít lavičky před kulturním domem, jinak jsme schopni žáka posadit na chodby v budově.
  • Ekonomka paní Hynková - bude v měsíci záři ještě přesídlena na Městském úřadě.
  • Při vyzvedávání žáků čekejte, prosím, v prostorech před školou.
  • Vzhledem k faktu, že jsme školské zařízení prosíme o omlouvání žáků - buď telefonem u daného pedagoga, na email pedagoga, či email zustyniste@seznam.cz, telefonem do kanceláře. Veškeré kontakty obdrží žák na prvních hodinách v hudebním oboru do žákovské knížky, u kolektivních oborů zašle pedagog emailem.

Děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení a věřím, že tento školní rok bude nový v mnoha směrech.

S přáním hezké neděle

Mgr. Pavel Plašil

ředitel ZUŠ