Distanční výuka od 14. 10. 2020

14.10.2020

Vážení rodiče a žáci,
od středy 14. 10. 2020 přechází celá ZUŠ na distanční výuku.


Hudební obor
Individuální výuka - bude probíhat online hodinami v době rozvrhu. Možnosti spojení domluví třídní učitel.

Kolektivní výuka hudebního oboru

Hudební nauky - učí se distančně - pedagogové se samostatně dohodnou na spolupráci

Sborový zpěv - neučí se ani distančně - jedná se o nepovinný předmět

Kytarové soubory, folklórní soubor, "komořiny", žesťový soubor, komorní zpěv, houslový orchestr - pedagogové se samostatně dohodnou na spolupráci 

Dechový orchestr - pedagogové zašlou audio materiál vzhledem ke zlepšení frázování

Swingový orchestr - pedagogové vyzvou žáky k zaslání audio materiálu vzhledem k sebereflexi

LDO, TO, VO

- o způsobu výuky Vás bude informovat vyučující.


ZUŠ Týniště nad Orlicí