9. 3. 2020

09.03.2020

9. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci,

jako školské zařízení se musíme řídit pokyny Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckého kraje či Krajské hygienické stanice.

Provoz Základní umělecké školy, Týniště nad Orlicí, Tyršovo náměstí 235 je v tuto chvíli beze změny.
Pokud pedagog zjistí příznaky nachlazení u některého z žáků, bude kontaktovat zákonného zástupce a žák bude z výuky poslán domů. Tímto prosíme zákonné zástupce o spolupráci. Pokud víte či vidíte, že vaše dítě vykazuje příznaky i mírného nachlazení, neposílejte ho do výuky v ZUŠ.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Pavel Plašil

ředitel ZUŠ

Informace z Ministerstva zdravotnictví:

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádné opatření vzhledem k návratům z pobytu v Itálii viz níže.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, kteří pak bez dalšího - automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

  • Doporučujeme sledovat zejména webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz
  • Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: https://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
  • Kontakty na krajské hygienické stanice: https://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html