11. 3. 2020

11.03.2020

Základní umělecká škola, Týniště nad Orlicí, Tyršovo náměstí 235 bude na základě informací MŠMT k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol ze dne 10. 3. 2020 a po dohodě se zřizovatelem UZAVŘENA OD 12. 3. - 13. 3. 2020 VE VŠECH OBORECH.

Výuka v týdnu od 16. 3. 2020

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Ředitel ZUŠ si ponechává možnost zahájit individuální výuku po domluvě s pedagogy a zákonnými zástupci žáků.

V případě striktního nařízení ministerstva o ukončení veškeré výuky v základních uměleckých školách se tato možnost ruší.

KOLEKTIVNÍ VÝUKA - hudební nauka, orchestry, soubory, Taneční obor, Výtvarný obor a Literárně-dramatický obor

SE RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ

výukové materiály budou zaslány pedagogy daných předmětů a oborů

ZRUŠENY JSOU:

ŽÁKOVSKÉ KONCERTY - 16. a 23. 3. 2020

SOUSTŘEDĚNÍ SWINGOVÉHO ORCHESTRU - 20. - 22. 3. 2020

Aktuální informace budou uvedeny na webových stránkách ZUŠ (www.zustyniste.cz) a facebookovém profilu školy.

Mgr. Pavel Plašil

ředitel ZUŠ